Mentoring a vzdělávání v Power BI

Prozradíme vám naše triky

S Power BI stále objevujeme něco nového.užitečného.cenného.

Objevujte s námi.

Mentoring

Abyste po cestě nezabloudili

Při adopci a správě Power BI se vždy hodí podpora experta. Řízení analytických procesů v Power BI je kontinuální proces. Na povrch vždy vyvstanou nové otázky a výzvy, které je třeba řešit. A v takových chvílích jsme tady pro vás a vaši organizaci vždy k dispozici. Operativně pomáháme s řešením technických potíží, optimalizací, aktualizací systému i podporou vzdělávání.

Zjistit podrobnosti

Vzdělávání

Má moc měnit realitu

Sdílet odborné znalosti dává nám a našim klientům předpoklad pro další růst. Realizujeme strukturované několikatýdenní akademie a školení, ale i intenzivní firemní workshopy tvořené na míru klientům. Vzděláváme úplné začátečníky i lidi na expertních úrovních znalostí. Dle úrovně znalostí a zaměření volíme adekvátní způsoby vzdělávání. Vždy se tak dozvíte právě to, co je pro vás relevantní.

Zjistit podrobnosti

Pomáháme a školíme na vlastních vzdělávacích produktech
na všech organizačních úrovních.

Uživatel a manažer
Uživatel a manažer

Ví, co je Power BI. Čte reporty
a používá je pro svou práci.

Tvůrce modelů
Tvůrce modelů

Optimalizuje data pro reporting
a načítá je do Power BI.

Tvůrce reportů
Tvůrce reportů

Připravuje reporty, dashboardy
a aplikace z předpřipravených dat.

Datový analytik
Datový analytik a Power BI vývojář

Tvůrce modelů a reportů
s expertními IT znalostmi.

Vývojář Premium
Vývojář Premium

Tvůrce modelů a reportů v Premium kapacitě

Administrátor IT
Administrátor a IT

Odpovídá za procesy a governance.
Nastavuje Power BI prostředí.

Mentoring

Váš průvodce světem Power BI

Jsme vám k dispozici při implementaci i provozu Power BI. V situacích, které se zdají být složité, se na nás můžete spolehnout. Možná se řešení skrývá v drobné úpravě kódu, anebo si žádá prohloubení vzdělání vašich zaměstnanců. Problémy konzultujeme operativně a efektivně. Řešení najdeme vždy. Zavoláme si, domluvíme si schůzku a společně tomu přijdeme na kloub. Taková kooperace učí nás i vás.

Našli jste rádce, partnera i pomocníka. Na tyto oblasti jsme odborníci:

Adopce Power BI

Vykročili jste tou správnou nohou?

Poradíme vám, co pro svou práci a efektivní implementaci ekosystému Power BI potřebujete. Adopce nového systému ve firmě je komplexní proces, který má svá pravidla a úskalí.

V úplném začátku zjišťujeme, jak je nastavené vaše organizační prostředí, kde přesně se v procesu adopce Power BI nacházíte, s jakými uživatelskými úrovněmi je třeba pracovat (management, vývojáři, koncoví uživatelé). Společně mluvíme o potenciálu vašich dat a nacházíme to, co hledáte.

Implementační proces je opřený o jasně daná pravidla hry v adopční roadmapě a technické dokumentaci a vždy v souladu s vaší reportingovou strategií.

Odpovídáme na tyto otázky:

 • Jak řídit adopci Power BI?
 • Jak je na tom vaše organizace v rámci tzv. „Maturity checku“?
 • Kde, kdy a jak se implementují pravidelné systémové novinky?
 • Jak vyhodnocovat efektivitu reportů?
 • Jaký dopad mají reporty na uživatele?

ReporTee a vzdělávání

Co kdyby vám někdo ukázal krok po kroku, jak Power BI reporty používat?

Seznamte se s ReporTeem, vzdělávacím nástrojem, který naučí každého Power BI nováčka, jak reporty ovládat a orientovat se v nich. Tato self-learning interaktivní aplikace vás učí základy přímo na vašich datech ve vašem Power BI prostředí.

ReporTee odpovídá na otázky jako jsou:

 • Jaké funkce Power BI nabízí?
 • Které funkce jsou pro mou práci stěžejní?
 • Jak se Power BI ovládá?
 • V jakých formátech a jak mám report exportovat?
 • Co můžu z jednotlivých grafů vyčíst?
 • Jak na funkcionality jako jsou slicery, záložky, drill-downs, atd.?
ReporTee
ReporTee

Mentoring a support

Mají vaši zaměstnanci ty znalosti, které potřebují?

Přijímáme výzvy na všech organizačních úrovních, dokážeme pomoct se specifickými problémy, které se týkají jednotlivých oddělení vaší firmy. Poradíme s optimalizací veškerých komponentů Power BI, které mohou z hlediska každodenního užívání zatěžovat vaše organizační procesy a interní systémy. Revidujeme transformaci dat v Power Query, architekturu datových modelů i konstrukci DAXových entit. Integrujeme doplňkové komponenty a služby Azure cloudové infrastruktury. Vaše možnosti využití Power BI platformy se tak dostává na jinou úroveň.

Power BI Center of excellence (COE) je interní tým technických a businessových expertů, kteří v rámci organizace poskytují odborný rámec pro zisk, transformaci, správu a užívání dat. COE tvoří jádro adopčních a vzdělávacích procesů v rámci komunity a prosazování organizačních cílů, které jsou v souladu s principy datové kultury.

V rámci Power BI Service desk poskytujeme kompletní podporu Power BI ekosystému. Náš tým je připraven zajistit ucelený dohled nad aktivitami vývojářů i koncových uživatelů a udržet úroveň delivery procesů v konzistentní kvalitě. Přesně tak, jak si vaše podnikání žádá.

Můžeme vám být nápomocní při řešení těchto problémů:

 • Narazili jste na problém s reportingem v rámci týmu a nevíte, jak dál?
 • Konsolidujete reporting napříč departmenty a potřebujete expertní dohled?
 • Potřebujete nastavit klíčová organizační KPIs na úrovni managementu?
 • Chcete prohloubit chápání Power BI v kontextu svého podnikání?

Vzdělávání

Na své si přijde začátečník i expert v Power BI

Pomůžeme vám najít a pochopit chybějící kousky vzdělávací skládačky tak, abyste se na našich akademiích a školeních dozvěděli všechno důležité. Každá znalostní úroveň si žádá jiný přístup a specifické znalosti. Ať už jste začátečník, který se s Power BI teprve seznamuje, nebo expert řešící pokročilé funkce, u nás se vždy dostanete k adekvátním informacím.

Věříme v sílu vzdělání.

Jaký kurz vybrat?

Otestujte si své znalosti Power BI.

Power BI Akademie

Víte, kolik se toho zvládnete naučit za 30 dnů?

Na platformě Digiskills pravidelně pořádáme 30ti denní akademie, které se skládají ze čtyř webinářů a strukturovaného samostudia, v rámci kterého procházíte více než 70 tematickými interaktivními okruhy a úkoly. Dle úrovní znalostí je akademie rozdělená do vícero úrovní – pro začátečníky, pokročilé a experty na oblast Power BI. Jedná se o vzdělávání dostupné i pro veřejnost, přihlášky jsou otevřené jednotlivcům i organizačním týmům.

Náplň vzdělávání se odvíjí od vaší znalostní úrovně. Power BI akademie vám dá například tyto odpovědi:

 • Jak správně transformovat a čistit data v Power Query?
 • Znám základy jazyku DAX?
 • Proč je důležité správné nastavení architektury Power BI a jak používat metodu data storytellingu?
 • Jak na pokročilé vizualizace v Power BI a výpočty v jazyce DAX?

A mnoho dalších.

Power BI Master Class

Hledáte intenzivní a efektivní školení pro expertní úroveň znalostí?

Ve spolupráci se společností GOPAS děláme pravidelnou master class v Power BI. Jedná se o třídenní kurzy se zaměřením na reporting a datové modelování. Master class je efektivní a intenzivní s apelem na praktické využití znalostí.

Co vás naučíme v datovém modelování:

 • Jak chápat architekturu datových produktů v ekosystému Microsoftu.
 • Efektivně integrovat a parsovat datové zdroje od Excelu přes SharePoint až po databáze.
 • Jaké možnosti mám díky gateways v Power BI a jak kombinovat data pomocí vazeb.

Co vás naučíme v reportingu:

 • Strukturovat informace v reportech a vybírat správné komponenty v Power BI Service.
 • Efektivně prezentovat data, aby byla pochopitelná všemi.
 • Používat pokročilé funkce a výpočty v jazyce DAX.
 • Osvojit si pokročilé funkce Power BI Service (scorecards, dashboards, aplikace, insights).

Expertní vzdělávání na míru

Chcete dát svým zaměstnancům užitečné znalosti?

Efektivní vzdělávání začíná pochopením očekávání účastníků, jejich úrovně znalostí, potřeb, praktického využití nabytých znalostí a definováním cílů výuky. Výstupem workshopů jsou fungující reportingové nástroje, které si na začátku společně definujeme a následně si je sami vytvoříte.

Pokud je to možné, školíme skupiny buď vertikálně (například HR oddělení, obchod) nebo horizontálně (management). Tím docílíme jednotného očekávání skupiny, pro kterou je školení určené. Vše se odehrává u vás „doma“ ve firmě nebo online.

Společně s námi se ponoříte do těchto okruhů:

 • Power BI architektura
  Jaká je filosofie Power BI a jak funguje?
 • Integrace dat
  Jak načíst libovolný datový zdroj a jaká úskalí to s sebou nese?
 • Transformace dat 
  Jak zpracovat data tak, aby byla vhodně připravená pro výpočty a vizualizace?
 • Funkce a vizualizace v Power BI
  Jak si vytvořit libovolný výpočet, připravit graf, tabulku, matici, metriku nebo mapu?
 • Grafika a storytelling
  Jak upravit vizualizace tak, aby z reportů bylo na první pohled jasné, čeho se týká a co za informace nám dává?
 • Používání reportů a Power BI Service
  Znalosti určené především uživatelům reportů a manažerům.
 • Pokročilé koncepty a funkce
  Optimalizace Power Query i DAXu, konstrukty Power Query, Calculation Groups, atd.

Zajímá vás víc?

Pojďme to probrat

Teď už víte, jaké znalosti vám můžeme předat.

Co dál?