Poznejte náš tým

Rádi poznáme váš
Ačkoliv jsme každý jiný, máme vlastně jeden společný cíl.

Pomoci vám k úspěchu.

Štěpán Rešl
Štěpán Rešl
Lead Technology Consultant

„Nikdy neříkejte, že něco nejde, nebo přijde někdo, kdo to neví, a udělá to.“

Vždy hledám technologické cesty, jimiž efektivně a rychle naplním očekávání zákazníka. Starám se o dodávky od technické analýzy po finální předání. Mentoruji Power BI ve firmách týmy a v neposlední řadě školím. Jako Microsoft Data Platform MVP pečuji o udržování špičkového know-how u všech svých kolegů.

Andrea Bařinková
Andrea Bařinková
Office Manager

„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.“

Starám se o to, aby všichni a všechno fungovalo na maximum! Řeším veškerou problematiku spojenou s operativním fungováním společnosti a zajišťuji, že jsou veškeré procesy optimálně nastaveny a dodržovány. Díky tomu můžeme společně zajistit řád ve vašich datech a dodávat odpovědi, které hledáte.

Matěj Rešl
Matěj Rešl
Lead Business Consultant

„Na reporty nemusí business čekat měsíce, když mu někdo rozumí.“

Ačkoliv jsem vystudovaný ajťák, moje srdce bije pro byznys. Kde není přidaná hodnota pro byznys, tam nechci být ani já. Ve firmě mám na starosti hledání nových příležitostí a Power BI řešení, ze kterých naši zákazníci vytěží maximum! Potkáte mě na projektech při návrhu reportů, při diskusích s businessem a při obchodních jednáních.

Miroslav Těšínský
Senior Consultant

„V každém problému je příležitost“

Rád v datech hledám odpovědi na složité otázky, které nejsou na první pohled zřejmé. Analýza a vytěžení obchodních a zákaznických dat a jejich vzájemná korelace a vztahy, jsou mojí primární doménou. Zde pomáhám zákazníkům nacházet odpovědi a posouvat jejich obchodní potenciál vpřed. Zajišťuji kompletní dodávku řešení našim zákazníkům, optimalizaci reportů, složitějších školení a podílím se na tvorbě našich vzdělávacích produktů a rozšiřování kompetencí našeho týmu.

Bernadeta Jurašeková
Bernadeta Jurašeková
Consultant

„Kdo potřebuje superhero schopnosti, když máte Power BI?“

Mojí vášní vždy bylo využívání dat k řešení podnikových problémů a k informovaným rozhodnutím. Studovala jsem Informační systémy a technologie v aplikaci na Business Intelligence, a jsem vděčná za znalosti a dovednosti, které jsem během svého studia získala. Power BI je pro mě fun-to-use k vytváření reportingových řešení, které navíc poskytují cenné informace pro firmy a organizace. Ráda využívám svůj smysl pro humor, abych udržela své kolegy motivované a ve střehu.

Jakub Dadák
Jakub Dadák
Senior Consultant

„Problémy neexistují, jen výzvy.“

Mou zábavou jsou tabulky, a čím složitější, tím lepší. Starám se o dodávky reportů, které jsou nejen promyšlené na pozadí, ale i co nejlepší vizuální vzhled. Nejbližší je mi oblast korporátních financí, byznys plánů, forecastů a účetnictví. V neposlední řadě pomáhám juniorním kolegům rozšiřovat znalosti v oblasti Power BI.

Janek Neumann
Janek Neumann
Senior Consultant

``Všechny děti si přály být kosmonautem, jen já chtěl být konzultant.``

Jsem tak trochu snílek. Už na začátku mám představu, jak úžasně to bude vypadat. Moje zaměření spočívá v analýze dat, stejně jako ve zkoumání vzorců a vazeb mezi nimi. S nadšením pak data vizualizuji, optimalizuji procesy a dohlížím na to, aby klient v datech našel odpovědi na své otázky, i ty nevyřčené. Z mého pohledu je totiž znalost businessu to nejdůležitější, technologie je jen nástroj :-). Mimo výše uvedené se rád věnuji vývoji vzdělávacích produktů pro klienty ale i méně zkušené kolegy.

Dana Shayakhmetova
Dana Shayakhmetova
Consultant

„Dobrý způsob něco udělat - prostě začít. Ale nejlepší je - pochopit, proč to děláš.“

Milují logické úlohy a ten pocit pohybování buněk, když hledám cestu k řešení.
Záleží mi na správném pochopení problému a jeho dalším zpracování. Rada vnímám detaily a vytvářím své malé “features”. V komunikaci s lidmi je pro mě důležitá dobrá a klidná atmosféra. Věřím, že na všem se dá domluvit, když se to řekne včas.

Tomáš Zelinka
Tomáš Zelinka
Consultant

„Každá situace má řešení“

Baví mě vcítit se do situace zákazníka a přemýšlet kriticky nad smyslem a přidanou hodnotou jednotlivých požadavků. Zakládám si na vzájemné upřímnosti a autentickém přístupu, který šetří čas všem zúčastněným stranám a pomáhá se zaměřit na to, co je skutečně důležité. Mými primárními konzultačními doménami jsou finance a service desk. Částečně se také věnuji tvorbě školících materiálů a zajímám se o příležitosti využití real-time reportingu v kombinaci s Azure nástroji.

Josef Čada
Josef Čada
Consultant

„Rozhodnutí, které je podložené daty, je to nejrozumnější.“

Mou vášní je předávání znalostí druhým. Rád pomáhám s rychlým porozuměním dané problematiky. Primárně se starám o naše vzdělávací akademie, kde krom jejich vývoje a řízení funguji jako lektor, ale i mentor pro naše účastníky. Co se týká dat, mou zálibou jsou primárně marketingová data, ze kterých zákazníkům tvořím reporty přesně na míru dle jejich reálných potřeb. Mimo jiné se velmi rád věnuji public speakingu, například v komunitě #CZSKPPUG, ale i v dalších komunitách.

Kateřina Soukup
Project Manager

„To půjde!“ / Problem solved 🙂

Nejzábavnější na mojí práci je dynamika a různorodost každého projektu - žádný den ani zadání není stejné.
Nejlepší je pro mě vést proces od začátku do konce - od myšlenky po produkt.
Za nejdůležitější ale považuji práci v týmu - spolupráce je základ úspěchu.

Hoang Duc Nguyen
Hoang Duc Nguyen
Consultant

„Proč?“

Analyzuji. Analyzuji data, problémy, složité koncepty, lidi a v podstatě všechno, co se hýbe. Hledám vzorce a vazby mezi jednotlivými procesy a ptám se proč? Je to moje nátura a můj analytický proces, kvůli němuž pohlížím na věci objektivně a řeším vše v emocionálně stabilním rozpoložení. Na každou otázku existuje odpověď a dokud ji nenajdu, tak mi to nedá spát. Zároveň se směřuji na grafický design reportů, čímž podporuji jednodušší a přehlednější získání odpovědí.

Lukáš Kuthan
Lukáš Kuthan
Consultant

„Kde je vůle, tam je cesta.“

Osobně vnímám data jako klíč, který odemyká poznatky a pohání inteligentní rozhodování. Moc rád propojuji oblast dat spolu s businessem, protože toto spojení je v dnešní době naprosto klíčové a přináší vysoký potenciál. Při své práci vyzdvihuji komunikaci, skrze kterou se snažím důkladně pochopit očekávání druhé strany a tvořit tak smysluplné výstupy, které přinášejí hodnotu.

Anna Rešlová
Anna Rešlová
Legal & Risk Manager

„V době informací je nevědomost volba.“

Jsem tam, kde se rodí projekt. Baví mě energie vznikající spolupráce a nastavování pravidel hry. Týmu ulevuji od velkých objemů textů a zajišťuji, aby spolupráce byla nastavena transparentně. Mojí prací je vidět rizika tam, kde je ostatní nevidí a řídit je k úspěšnému dokončení projektu. Každý projekt je jedinečný, proto je potřeba citlivě vnímat odlišnosti a umět s nimi pracovat. Bezpečnost je subjektivní, spokojený zákazník nikoli.

Adam Hrouda
Software Developer

„Podmínkou dlouhodobé udržitelnosti řešení je kvalitní návrh a pořádek.“

Věnuji se vývoji aplikací a automatizaci procesů. Při návrhu řešení vždy dbám na dobrou organizaci, jelikož to, co dnes chápeme, může být za pár dní naprostým chaosem. Poslední dobou objevuji kouzla low-code platformy společnosti Microsoft a i zde aplikuji principy, které mám již vštípené z klasického vývoje. Zkušenosti v programování mi umožňují vytvořit cestu i tam, kde jinak není možné.

Jiří Staroštík
Jiří Staroštík
Business Development Consultant

„Když nemůžeš, tak přidej.“

Na práci s daty si užívám komplexitu a rozmanitost celého procesu. “Detektivní” práci, hledání nejvhodnějších řešení a tvoření co nejlepšího příběhu. Svět dat poskytuje nekonečnou sérii výzev a příležitostí k učení. Vždycky to bude sranda.

Tom Růžička
Tomáš Růžička
Senior Data Advisor, PM

„Jak Vám mohu pomoci?“

Má vášeň spočívá v propojení dat s rozvojem firem. Věřím, že využití dat otevírá nové cesty k inovacím a růstu v businessu. Vidím v nich potenciál pro vytváření nových strategií a objevování možností, které posouvají business vpřed. Mé úsilí je zaměřeno na pomoc společnostem plně využít jejich potenciál.

Pomůžeme vám být efektivníkonkurenceschopníprogresivní

Jsme konzultanti, s nimiž dokážete pomocí dat mnohem více, než jste si kdy sami mysleli.
Domluvte si s námi schůzku a dovolte nám vás o tom přesvědčit.
Dejte se do toho