Svou odbornost vám garantujeme

Jako důkaz přikládáme přehled certifikací
Microsoft

Azure Data Engineer Associate

 • Design and implement data storage
 • Design and develop data processing
 • Design and implement data security
 • Monitor and optimize data storage and data processing

Detail certifikátu

Power BI Data Analyst Associate

 • Prepare the data
 • Model the data
 • Visualize the data
 • Analyze the data
 • Deploy and maintain deliverables

Detail certifikátu

Azure Administrator Associate

 • Manage Azure identities and governance
 • Implement and manage storage
 • Deploy and manage Azure compute resources
 • Configure and manage virtual networking
 • Monitor and maintain Azure resources

Detail certifikátu

Azure Enterprise Data Analyst Associate

 • Implement and manage a data analytics environment
 • Query and transform data
 • Implement and manage data models
 • Explore and visualize data

Detail certifikátu

Azure Data Engineer Associate

 • Design and implement data storage
 • Design and develop data processing
 • Design and implement data security
 • Monitor and optimize data storage and data processing

Detail certifikátu

Data Management and Analytics

 • This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, identity management, systems management, virtualization, storage, and networking.

Detail certifikátu

SQL 2016 Database Development

 • Manage data with Transact-SQL
 • Query data with advanced Transact-SQL components
 • Program databases by using Transact-SQL
 • Design and implement database objects
 • Implement programmability objects
 • Manage database concurrency
 • Optimize database objects and SQL infrastructure

Detail certifikátu

BI Reporting

 • Consuming and Transforming Data By Using Power BI Desktop
 • Modeling and Visualizing Data
 • Configure Dashboards, Reports and Apps in the Power BI Service
 • Consume and Transform Data by Using Microsoft Excel
 • Model Data
 • Visualize Data

Detail certifikátu

Power Platform Fundamentals

 • Describe the business value of Power Platform
 • Identify the core components of Power Platform
 • Demonstrate the capabilities of Power BI
 • Describe the capabilities of Power Apps
 • Demonstrate the capabilities of Power Automate
 • Demonstrate the business value of Power Virtual Agents

Detail certifikátu

Azure Data Fundamentals

 • Describe core data concepts
 • Describe how to work with relational data on Azure
 • Describe how to work with non-relational data on Azure
 • Describe an analytics workload on Azure

Detail certifikátu

Azure AI Fundamentals

 • Describe AI workloads and considerations
 • Describe fundamental principles of machine learning on Azure
 • Describe features of computer vision workloads on Azure
 • Describe features of Natural Language Processing (NLP) workloads on Azure
 • Describe features of conversational AI workloads on Azure

Detail certifikátu

Analyzing Data with Microsoft Power BI

 • Prepare the data
 • Model the data
 • Visualize the data
 • Analyze the data
 • Deploy and maintain deliverables

Detail certifikátu

Analyzing Data with Microsoft Power BI

 • Prepare the data
 • Model the data
 • Visualize the data
 • Analyze the data
 • Deploy and maintain deliverables

Detail certifikátu

Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Excel

 • Consume and Transform Data by Using Microsoft Excel
 • Model Data
 • Visualize Data

Detail certifikátu

Microsoft 365 Identity and Services

 • Design and implement Microsoft 365 services
 • Manage user identity and roles
 • Manage access and authentication
 • Plan Office 365 workloads and applications

Detail certifikátu

Axelos
 • ITIL 4 Foundation
 • Prince2 Practitioner
 • MoP® Foundation Certificate in Portfolio Management

ISO/IEC 27001 - Management bezpečnosti informací (ISMS)

 • zabezpečení informací je integrální částí celého systému managementu organizace;
 • hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu;
 • spolehlivost systému podporují systémy zálohování;
 • zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků;
 • požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.

Detail standardu

ISO 9001 - Systémy managementu kvality (QMS)

 • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • atd.

Detail standardu

Zaujali jsme vás?

Ozvěte se nám.
Dejte se do toho