Reporting v Power BI

Reporting vašich dat od nás bude vypovídající. přehledný. vizuálně atraktivní.

Pomocí příběhů pomáháme najít řád.

Doba datová si žádá změny

Dnešní doba nabízí nekonečné množství dat a široké možnosti jejich využití. Transformace práce s daty a efektivní reporting jsou součástí přeměny soudobého podnikání a vedou ke smysluplným business rozhodnutím i vyšší prosperitě.

Vše pod jednou střechou

Jsme profesionálové, kteří chápou podstatu podnikání. Mluvíme řečí, které budete rozumět. Stejně, jako následně svým datům. Součástí naší práce je kontinuální podpora, schopnost reagovat na všechny změny a implementovat systémové updaty dle vašich potřeb.

Celistvý reporting šetří čas
i peníze

Adekvátní nastavení, efektivní integrace a vizualizace dat poskytuje pevný základ pro automatizaci a kompletní odpovědi. Bez dalších nákladů za systémy nebo licence.

Vidíme za horizont své práce.
Až tam, kde je váš business.

Příprava datové architektury

Ve vašich datech dokážeme najít víc, než se na první pohled zdá
 • Mluvíme s vámi a chápeme vaše podnikání do hloubky. Díky tomu odpovídáme na vaše otázky a hledáme poklady ukryté v systémech. Data čistíme tak, aby byla stoprocentně použitelná. Konsolidujeme všechny datové zdroje do jednoho user – friendly prostředí v rámci Power BI. Všechny navázané procesy automatizujeme.
 • Metoda Direct Query, práce s kompozitními modely, streamování datových zdrojů apod. jsou pro nás nástroje, se kterými pracujeme na denní bázi. Připravujeme datové modely tak, aby docházelo k minimální zátěži primárních systémů a reporty byly načtené na lusknutí prstů.
 • Před spuštěním vše prototypujeme a testujeme. Předem tedy víme, jak bude systém fungovat a máme prostor posunout váš reporting o stupeň výš.
Příprava

Příprava a integrace datových zdrojů: Direct Query vs. Import, kompozitní modely, streamované datové zdroje apod.

Architektura

Architektura, příprava a standardizace datasetů a DataFlows

Design

Nastavení vizuálních prvků v Power BI a prototypování prvních reportů

Dokumentace

Správná dokumentace reportů, datových zdrojů, transformací a Power BI Service artefaktů

Optimalizace

Optimalizace dotazů a ETL procesů

Reporting
(jako služba)

Přehledný datový storytelling
 • Postaráme se o to, aby váš datový reporting fungoval přesně tak, jak si přejete. Díky smysluplnému nastavení systému šetříme čas váš i vašich zaměstnanců. Zbavíme vás excelových tabulek a nudných statických PowerPointových prezentací. Jak? Díky chápání vašeho podnikání a expertní úrovně znalostí v IT prostředí.
 • Systém Power BI přizpůsobujeme vám na míru. Připravujeme metriky a výpočty (DAX, Power Query), které jsou napříč datovým modelem stěžejní. S pokorou přijímáme změny v zadání, často je i sami navrhujeme. Z naší zkušenosti můžeme říct, že každá změna posouvá výsledek o kus dál. Jsme zastánci konceptu reportingu datové čistoty.
 • Někdo vnímá data jako čísla, my za nimi vidíme celý příběh. Informace dokážeme vizualizovat a vyprávět tak, aby byli pro vás přínosem v co nejkratším čase. Reporty realizujeme na míru – informačně i graficky. Na konci vždy dostanete do rukou funkční a interaktivní report, který je vám nonstop k dispozici na jakémkoliv zařízení.
Stavba prostředí

Úprava systému na míru vašim potřebám

Příprava výpočtů

Detailní příprava stěžejních výpočtů a metrik (DAX, Power Query)

Vizualizace dat

Transformace dat do logických příběhů a jasných odpovědí

Výstup

Realizace reportů na míru, vždy dostupné a funkční na jakémkoliv zařízení

Reporting+

Specifická přání jsou výzvou, kterou přijímáme
 • Jdeme za hranice běžné nabídky a nabízíme naprostou customizaci vašeho Power BI. Umíme vtisknout vaši vizuální identitu firmy do všech výstupů a tím graficky sjednotit výsledné reporty v každém zařízení. Jsme schopni dodávat i vícejazyčné reporty. Stavíme a implementujeme reporty i do přehledných mobilních aplikaci s použitím vlastních customizovaných navigačních prvků.
 • Umíme aplikovat méně tradiční techniky jako je například write-back, který umožňuje měnit a zapisovat data přímo v rozhraní Power BI. To pomáhá rozšířit uživatelské zkušenosti v oblasti plánování, rozpočtování a predikce.
 • Nastavujeme zabezpečení a distribuci dat tak, aby byla konkrétní data na základě RLS, OLS, APLS přístupná pouze relevantním předem definovaným rolím, týmům, manažerským úrovním, uživatelům, atd.
 • Automatizujeme interní procesy prostřednictvím integrace s ostatními nástroji z rodiny Microsoft Power Platform, jako je Power Apps nebo Power Automate. Zbavíme vás stále se opakujících ubíjejících procesů, které delegujeme na umělou inteligenci.

Tvorba vizuální identity

Vlastní Write-back nástroj

What-if analýzy a modelace scénářů

Zabezpečení dat na základě definovaných rolí - OLS, RLS, APLS

Vývoj custom vizuálů na míru

Náš reporting dává odpovědi
na důležité otázky

Přitom stojí zlomek nákladů na jednoho zaměstnance. Všechny výstupy jsou aktuální a k dispozici online 24/7. Sami si vybíráte v jakém formátu report potřebujete, lze je jednoduše převést do prezentace, PDF, Excelu nebo odeslat do vašeho chatu v MS Teams.
 • Profesionální nastavení Power BI pro efektivní použití v praxi
 • Všechny datové zdroje na jednom místě, vždy dostupné, aktuální, s čistými daty
 • Stabilní a funkční systém
 • Ustálení základních podnikových procesů
 • Komplexně sjednocené zabezpečení dat
 • Konfigurace přístupů k reportům na základě jasně definovaných rolí
 • Integrace Live Power BI reportů do PowerPointu, SharePointu, MS Teams a dalších služeb (vždy aktuální a čistá data)

Zajímá vás víc?

Pojďme to probrat

Reporting v Power BI není to jediné, co vám můžeme nabídnout.

Co dál?